Εγγραφή:
Απολαύστε τα προνόμια που σας προσφέρει το Επιμελητήριο, όπως συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εκθέσεις , έρευνες εταιρειών και θεσμικών οργάνων,– εθνικών και διεθνών– με το μεγαλύτερο κύρος.

Ειδησεις
Ενημερωθείτε για σημαντικές ειδήσεις αναφορικά με τη βιομηχανία , την εμπορική αγορά και τον αντίκτυπό της στην εθνική και διεθνή οικονομία.

Καταχωρημένοι χρήστες:
Μέσω του λογαριασμού σας, αποκτήστε πρόσβαση σε αποκλειστικές πληροφορίες για μέλη του επιμεητιρίου και την αγορά εργασίας.