ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οργανισμοί

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελληνικός Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών

Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ΑΕ (ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ)

Ελληνοαμερικανική Ένωση

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμός Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος

• Ελληνική Ένωση Τραπεζών

• Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

• Ένωση εταιριών διαφήμισης και επικοινωνίας Ελλάδας

• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, ΣΕΠΕ.

• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)

• ΠΟΜΙΔΑ Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων

• ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Επιμελητήρια στην Ελλάδα

• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

• Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου (Η.Κ.Ε) “ΑΘΗΝΑ”

• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

• Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

• Nαυτίκα Επιμελητήριο Ελλάδος

Διμερή Επιμελητήρια

• He.D.A – Hellenic-Dutch Association for Commerce & Industry

• Ελληνο-Χιλιανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

• Hellenic American Chamber

• British Hellenic Chamber of Commerce

• Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

• Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο

• Greek American Chamber of Commerce

• Ελληνο-Σουηδικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

• Hellenic Australian Chamber of Commerce

• Chamber of Commerce and Industry Greek-Rumanian

• Αράβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου &Αναπτύξεως

• Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου &Αναπτύξεως

• Ελληνο-Καναδικό Επιμελητήριο

Χρήσιμες πληροφορίες

• Τράπεζα της Ελλάδος

• Χρηματιστήριο Αθηνών

• Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης A.E.

• ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.

• Club Europeo

• Εκπροσώπευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αργεντινής

• Invest in Greece

• Ελληνική Δημοκρατία – Υπουργείο Εξωτερικών – Πύλη Οικονομικής Διπλωματίας AGORA