ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ


Το Επιμελητήριο (CICHA) διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και μπορεί να παρέχει συμβουλές στα μέλη του για την ανάπτυξη του εμπορίου και την πραγματοποίηση επενδύσεων τόσο στην Αργεντινή όσο και την Ελλάδα.

Το Επιμελητήριο (CICHA) διαθέτει πληροφορίες σχετικά με :

  • Τις απαιτήσεις για εξαγωγές/εισαγωγές από και προς την Ελλάδα
    (Κυριότεροι τεχνικοί όροι, κανονισμοί και δασμολογικές καταστάσεις για προϊόντα και αγορές της Αργεντινής και της Ελλάδος)
  • Αναλύσεις του διμερούς εμπορίου μεταξύ Αργεντινής και Ελλάδος
  • Εμπορικά και τεχνικά θέματα που αφορούν το εξωτερικό εμπόριο.
  • Εμπορικά θέματα που αφορούν τη Λατινική Αμερική: χάρη στις επαφές με το δίκτυο των Εμπορικών Επιμελητηρίων των κρατών της Λατινικής Αμερικής, έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες – δωρεάν ή επί πληρωμή – που προσφέρουν τα επιμελητήρια για την ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών σε όλη την επικράτεια.
  • Προμηθευτές στην Αργεντινή και την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εξωτερικό Εμπόριο, επικοινωνήστε με τον κ. Κωνσταντίνο Φουντούλη στην ηλεκτρονική δ/νση: