ΠΑΡΟΧΕΣ


Τα μέλη του Επιμελητηρίου θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, δωρεάν ή σε ειδική τιμή, όπως:

 • Πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στα μέλη του .
 • Ενημέρωση και διάδοση στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρασκευάζονται ή διατίθενται από τις επιχειρήσεις μέλη.
 • Πρόσβαση σε έρευνες αγοράς σε Αργεντινή και Ελλάδα
 • Πρόσβαση σε εμπορικές πληροφορίες της Αργεντινή και της Ελλάδα
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις και εκδηλώσεις στην Αργεντινή και Ελλάδα.
 • Συμμετοχή στην Ένωση Διεθνών Εμπορικών Επιμελητηρίων της Αργεντινής
 • Συμμετοχή σε συνέδρια και θεματικές συζητήσεις
 • Μεταφράσεις στα Ελληνικά και τα Αγγλικά
 • Αποστολή πληροφοριών σχετικά με εμπορικές ευκαιρίες
 • Δραστηριότητες για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών.
 • Προσκλήσεις – δωρεάν ή σε ειδική τιμή – σε εκθέσεις, συζητήσεις, σεμινάρια, ομάδες εργασιών, ομάδες επιχειρηματικών ανταλλαγών
 • Εκδόσεις που αφορούν εξειδικευμένα θέματα του επιχειρηματικού κλάδου
 • Συμβουλές για την διευκόλυνση συμμετοχής εκθετών ή εμπορικών αποστολών σε εκθέσεις που λαμβάνουν χώρα στην Αργεντινή και Ελλάδα.
 • Πρόσβαση σε ευκαιρίες εργασίας και συμβάσεις ειδίκευσης